شرکت مهندسی ریتا ایلیا کیش ، به لطف پروردگار امسال نیز میزبان شما عزیزان در سمپوزیوم فولاد ایران خواهد بود .
دهم و یازدهم اسفند ماه ، سالن آذربایجان ، غرفه 201