EN

استاندارد ها و مواد مرجع Lab Mix24

کمپانی LABMIX با بیش از 30 سال تجربه در زمینه تولید استاندارد های مرجع (مواد استاندارد شیمیایی ) و مواد مصرفی و نمونه های کالیبراسیون ، قادر به تامین نمونه های محیطی ، دارویی ، فلزی ، زمین شناسی ، صنعتی و غیره جهت بخش های مختلف مانند : دانشگاه ها ، آزمایشگاه های تحقیقاتی ، بیمارستان ها و مراکز صنعتی می باشد . لازم به ذکر است که کلیه مراحل تولید طبق استاندارد های ISO9001  , ISO17025-2005 و ISO Guide 34 می باشد . در ضمن این کمپانی دارای پایگاه اطلاعاتی ویژه (CRM serarch24 ) با بیش از 80000 محصول می باشد که مصرف کننده قادر است مواد استاندارد مورد نیازش را به راحتی و با سرعت انتخاب نماید.
 1 – آزمون        2-  Proficiency Test مواد استاندارد ترکیبات محیطی  
3- مواد استاندارد ترکیبات غذایی   4- فلزات  5- استاندارد های ویژه غذایی  
6- مواد استاندارد های زمین شناسی و صنعتی 7- استاندارد های آلودگی ها
8- استاندارد های آنالیز عنصری احتراقی    9- بیولیپید و تحقیق در زمینه شیمیایی  
10 - استاندارد های غیر آلی  11- استاندارد های یون کروماتوگرافی  12-مواد استاندارد دارویی  
13– مواد استاندارد کلینیکی  14- استاندارد های خواص فیزیکی      15-استاندارد های خلوص بالا  
16- مواد استاندارد ها درخصوص بهداشت محیط کار   17- مواد استاندارد های گوناگون    
18- استاندارد های تجهیزات آزمایشگاهی    

استاندارد ها و مواد مرجع Lab Mix24
labmix
استاندارد ها و مواد مرجع Lab Mix24

عضویت در خبرنامه :

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.