EN

سیستمهای مبتنی بر اشعه X

از زمان کشف پرتو های X سال 1895  اکثر مردم با کاربرد های پرتو ایکس در عکسبرداری و علوم دارویی آشنا شدند، اما این پرتو ها می توانند برای آنالیز های شیمیایی مواد نیز مورد استفاده قرار گیرند . در حقیقت سنجش پرتو ایکس ، یک فناوری در حال رشد برای آنالیز کمی و کیفی عنصری بسیاری از مواد است . توانایی پرتو های ایکس در نفوذ به داخل مواد، امکان انجام آنالیز های غیر مخرب و غیر تماسی را برای نمونه های جامد و مایع با کمترین میزان آماده سازی نمونه ، تکرار پذیری بسیار بالا و کمترین حد آموزش اپراتور ، فراهم می آورد . به همین دلیل دستگاه های پراش و فلورسانس پرتو ایکس در تمام زمینه ها و صنایع شامل معدن و فلزات ، ساخت و ساز ، علوم دارویی ، استاندارد صنایع غذایی ، علوم محیط زیستی ، الکترونیک پیشرفته ، علوم مواد ،پزشکی قانونی ، زمین شناسی و حتی حفظ آثار هنری مورد استفاده قرار می گیرد.

عضویت در خبرنامه :

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.